Региона

Първият Регионален център за правни консултации в София бе открит днес в „Красна поляна“

Столична община ще разкрие мобилна правна кантора за социалнослаби граждани

Първият Регионален център за правни консултации към Софийската адвокатска колегия в София бе открит днес в район „Красна поляна“. Инициативата е на кмета на района Димитър Петров и на Софийската адвокатска колегия. Помещението е осигурено от районната администрация, а консултациите ще се предоставят от адвокати, членове на колегията.
Целта е социално слаби граждани, деца в риск, лица, настанени в специализирани институции, както и пострадали от домашно насилие или от трафик на хора, да имат достъп до правни услуги.

Заместник-кметът Надежда Бачева поздрави районния кмет и представителите на Софийската адвокатска колегия за инициативата и посочи необходимостта от  разкриване на подобни центрове за подкрепа в други райони на София. Тя изрази и готовност да работи за създаването на мобилна правна кантора, която да предоставя консултации на социалнослаби граждани в столицата.

„Както местната власт, така и адвокатите, са близо до хората. Каза председателят на Софийската адвокатска колегия Стефан Марчев и припомни, че преди 3 години е открит първият Център за консултации в София. Сега реализираме инициатива на Софийския адвокатски съвет – да направим правната помощ достъпна за хората, да бъде по-близо до тях, в районната администрация. Той благодари на заместник-кмета Надежда Бачева и на адвокатите, членове на Столичния общински съвет, за участието и подкрепата на инициативата.

„Когато има обща политика на адвокатурата, на местната и държавна власт, може да направим нещо добро за хората. Редно е да направим още много такива районни центрове за хората“ – посочи още Стефан Марчев.

„Основната задача на адвокатурата е да върне вярата на хората в правосъдието и в правовия ред. Хората да се чувстват защитени и да повярват, че нещата са възможни. Най-големият дефицит на правосъдие у нас е правознанието за правата, такива, каквито ги притежаваме, и вторият дефицит е страхът, който е обзел всички. Адвокатурата има една огромна просветителска роля  и аз съм много щастлива, защото виждам млади колеги, които са поели една много тежка отговорност: да служат на обществото в тази  функция.“ Това каза адвокат Валя Гигова  заместник-председател на Висшия адвокатски съвет.

На откриването присъстваха още заместник-председателят на комисията за Правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите в Народното събрание Васил Стефанов и общинските съветници Христо Копаранов и Димитър Данаилов.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest