Региона

Първи КТД за работещите в социалната сфера в Общината подписа кметът Методи Байкушев

Кметът на Благоевград Методи Байкушев подписа днес първия Колективен трудов договор за работещите в сферата на социалните услуги в Общината.

На среща в кметския кабинет подписа си под споразумението положи и представителят на Синдикалната организация на заетите в социалните услуги в Община Благоевград към КНСБ Ива Поповска.

Според подписания Колективен трудов договор страните по него се ангажират да работят съвместно за повишаване на ефективността на социалните услуги в общината и за повишаване на квалификацията и професионално развитие на служителите в тях. Представители на синдикалната организация ще имат възможност да участват в подготовката на всички вътрешни нормативни документи (правилници и други), които се отнасят до трудовите и социално-осигурителни отношения, както и при обсъждането на всички въпроси, касаещи тези отношения.

„Подобряването на условията за работещите в сферата на социалните услуги и за потребителите им е сред приоритетите на ръководството на община Благоевград. Зрелостта на всяко общество се измерва с отношението към хората от най-слабите социални групи и към тези, които се грижат за тях. Вашата работа е една от най-важните и за обществото и за всички потребители на социални услуги. Вярвам, че за Вас социалната работа е не само професионален път, но и призвание.“ С тези думи се обърна кметът към присъстващите на подписването на КТД представители на синдикалната организация.  

В община Благоевград функционират 25 социални услуги в подкрепа на хората в неравностойно положение. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest