Региона

Първа конкурсна сесия по Програма „Култура плюс“ обявява Община Търговище

Предстои информационна среща по програмата

Първа конкурсна сесия по Програма „Култура плюс“ обявява Община Търговище. По нея ще се подпомагат финансово творци и творчески състави в реализацията на културни прояви и инициативи в общината. Ще се подкрепят и автори на литературни произведения.

Кандидатстването ще е в периода от 19 февруари до 19 март 2024 г., а срокът за реализация на проектите ще е до края на тази година. 

На 15 февруари, от 10.00 ч., в зала 74 на Община Търговище ще се състои информационна среща, на която ще бъдат подробно разяснени условията и реда за финансиране. 

Общият годишен размер на средствата по програмата е 50 000 лв., определени от Общинския съвет с гласуването на бюджета. До 5000 лв. ще се отпускат на едно проектно предложение. Исканото финансиране може да е до 100% от общия бюджет на всяка инициатива. 

Право да кандидатстват имат: държавни, регионални и общински културни организации; сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел; читалища; самоосигуряващи се лица, работещи в сферата на културата и други, разписани в правилата на програмата.

Комисия, назначена от кмета на общината, ще класира проектите, съгласно заложените критерии за оценка. Те са описани в методиката за оценяване към правилата за финансиране.

В сайта на Общината е създаден и специален раздел за програмата. В него са публикувани насоките за кандидатстване, както и образци на необходимите документи и заявления. 

Припомняме, че правилата по програмата бяха приети от Общинския съвет в края на 2022 г. Късното приемане на държавния бюджет, а съответно и на общинския през 2023 г. обаче възпрепятства обявяването на първата конкурсна сесия тогава. 

Оказването на подкрепа за творците и организациите в сферата на културата, чрез приемане на Програма „Култура +“, е сред задачите в управленската програма на кмета д-р Дарин Димитров. 

Специално създаденият раздел за Програма „Култура плюс“ в сайта на администрацията е достъпен на следния адрес: 

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/administration/activities/humanitarian/culture/ProgramaKurturaPlus

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest