Региона

Партньорски събития в ОИЦ – Силистра

Дирекция „Бюро по труда” Силистра, съвместно с Областен информационен център – Силистра (ОИЦ), организират информационни събития за популяризиране на проект „Младежка заетост+”, финансиран по Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027.

Дейностите по проекта ще подпомогнат безработни и неактивни млади хора на възраст от 16 до 29 години за включване на пазара на труда. Целта е да се повиши конкурентоспособността им, включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки“ умения при работодател. Това ще улесни прехода на младежите от образование към заетост и ще им позволи да натрупат ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите.

В рамките на две поредни събития, служителите от Бюрото по труда в Силистра ще предоставят информация за реда и начина на кандидатстване, изискванията към младежите, начина на финансиране и останалите дейности по реализирането на проекта. Поканени за участие са представители на институции и администрации, както и работодатели от реалния сектор и счетоводители.

По време на срещите, експертите от Областен информационен център – Силистра ще представят и възможностите за финансиране в рамките на процедура „Подкрепа на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027. Помощта е насочена към микро- и малки предприятия за придобиване на нови машини, съоръжения, оборудване, инструменти, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения им капацитет. Предвидена е и възможност за насърчаване на пазарното представяне чрез създаването на онлайн магазин за продуктите или услугите, предлагани от предприятията. По процедурата ще се предоставя подкрепа и за въвеждането на ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятията. Допустими са и разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение.

Събитията ще се състоят на на 12 и 13 юни 2024 г. (сряда и четвъртък), от 10:00 ч. в залата на Областен информационен център – Силистра: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” №49 (сграда на Художествената галерия, вход към Кукления театър).

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest