Пандемията влезе в нов етап от своето развитие

Вече 8 месеца лекари, сестри и медицински работници на първа линия денонощно се борят за живота и здравето ни.

Затова се обръщам към всички медицински сестри от детските градини и детските ясли на територията на община Благоевград с молба да се включат в помощ на колегите си в болничните заведения. Освен полагащите им се възнаграждения и помощта от държавата и община Благоевград ще се включи във финансовото им подпомагане.

Призовавам и всички студенти по медицина (от последните курсове на обучение), студентите по здравни грижи (медицински сестри), специализанти, лекари и медицински сестри или доброволци ( които да се заемат със санитарно-хигиенична дейност), които имат желание и възможност да се включат активно и да подкрепят екипите в болниците.

Призовавам гражданите на община Благоевград, да носят маските си и на открито, тъй като тази мярка възпрепятства разпространението на вируса.

До голяма степен ефективността на тази мярка ще зависи от отговорността и дисциплината на всеки един жител на Благоевград, за което ще дам личен пример.

Пазете се и бъдете здрави!

ИНЖ. РУМЕН ТОМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Pin It on Pinterest