Столична община разположи мобилната автоматична измервателна станция за контрол на качеството на въздуха в центъра на града

Мобилна автоматична измервателна станция (МАИС) на Столична община за контрол по качеството на атмосферния въздух на София е разположена в

Прочетете повече

Pin It on Pinterest