Важно съобщение във връзка с реконструкция на канализацията по улица „Васил Спасов“ в Троян

Във връзка сизпълнението на обект „Реконструкция на канализация по ул. „Васил Спасов“, гр. Троян“, молим гражданите да отстранят от зоната

Прочетете повече

Pin It on Pinterest