Дистанционно обучават учениците в майсторските класове на Академията по математика в Стара Загора

От 15 март участниците в майсторските класове на Академията по математика към Центъра за подкрепа за личностно развитие на Община

Прочетете повече

В Русе продължават дейностите по проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие“

Пет групи за дистанционна работа с деца и родители, обхванати в дейностите на проекта на Община Русе BG05M9OP001-2.004-0041 „Социално включване

Прочетете повече

Pin It on Pinterest