ОУ „Иван Вазов“ в Русе приветства първокласниците по нов и различен начин

Първокласниците, които ще прекрачат прага на ОУ „Иван Вазов“ на 15 септември тази година, ще бъдат потопени в приказна среда, благодарение на новите тапети, с които са обрисувани класните им стаи.

Първият етаж на училището се превърна в приказка, а главните герои в нея са именно децата, които ще носят с гордост името „Вазовци“. Всичко това е по инициатива на педагогическия персонал, начело с директора Теодора Йорданова.

Още през изминала учебна година ОУ „Иван Вазов“ даде начало на нещо ново и интересно, като бе одобрено по проект „Обичам моето училище“ на благотворителна фондация „Лайтсорс“.

Летните месеци бяха използвани за обновяване и реновиране на училището, като това се реализира на изцяло доброволния труд от страна на екипа на ОУ „Иван Вазов“ и дарители.

Фондация „Лайтсорс“ предостави интериорен дизайн за подобряване на училищната сграда и класните стаи, като постави фототапети в класните стаи и коридора на първия етаж. Учителите, взели участие в Проекта, създадоха красива и релаксираща учебна среда за своите възпитаници.

И още – през новата учебна година училището ще работи и по Национална програмата „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот“.

Националната програма е насочена към изграждане на партньорство на взаимно доверие, уважение и толерантност между родители, учители, ученици. Целта е привличането на родителите в училищния живот на децата и за допринасяне на по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщане на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; за развиване на положителното им отношение към ученето и редовното им посещение в училище.

В Националната програма ще бъде включен по един клас от всеки випуск от 1 до 7 клас. Пряко ангажирани в този процес ще са родителите и учителите. Сътрудничеството между родителите и училището, основано на положителна комуникация, ще допринесе за по-добрата адаптация и социализация на децата в учебната среда и ще повиши степента на важност за детето на училището и образованието. Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на децата им ще изгради по-стабилна връзка между родител – учител – училище в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Изграждане на партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до децата в този период е от съществена необходимост всяко дете да развие своя потенциал.

Работата по началото на новата учебна година не свършва дотук. За четвърта поредна година училището е сред иновативните училища в страната. В град Русе има само 5 иновативни училища, сред които е и ОУ „Иван Вазов“. Внедреният учебен предмет „Устойчиво развитие в демократично общество“ формира знания за обществените дела и разработва навици и умения за използването на тези знания ефективно. Това ще направи възможно отговорното участие на гражданина в общите социални дейности и ще даде на учениците възможност да бъдат креативни. Учебната програма е разработена единствено от учителите от училището. Новият модел на метод на преподаване – двама преподаватели в час, налага промяна на инструментите за преподаване и трансформиране на процеса на преподаване така, че учениците сами да създават съдържание под ръководството на техните учители.

Очакваните резултати от обучението по учебния предмет Устойчиво развитие в демократичното общество са свързани със знания, умения и отношения от областта на различни модули на обучение: многообразие и идентичност на личността в глобалното общество; гражданинът и светът; пазарната икономика предпоставка за устойчиво развитие на гражданското общество; жизнена среда.

Въвеждането на нови понятия предполага дефиниране, използване  и  практическа насоченост. Формирането на знания, умения и отношения се осъществява с опора на сетивния опит  и  практически значимото знание. Представянето на информацията дава възможност за гъвкави функционални решения за преподаване, учене и оценяване, съобразени с образователните потребности на различните групи ученици. Учениците трябва да  разбират как функционира нашата демократична система, как да се включват и да участват в обществени/социални инициативи, как да извършват  промяна чрез действие за мирно разрешаване на конфликтите.

Нещо, с което ОУ „Иван Вазов“ показа за пореден път високото ниво на професионализъм на ръководството и целия педагогически екип, е и третото място на националното външно оценяване в VII клас в Русе.

Екипът на ОУ „Иван Вазов“ пожелава попътен вятър на всички бъдещи първокласници и на всички свои ученици, както и на техните родители, защото „Образованието не е, за да преобразява хората или да ги развлича, или да ги прави експертни техници. То е, за да освободи мисълта им, да разшири хоризонтите им, подхрани интелекта им и да ги научи да мислят правилно, ако е възможно.“

Pin It on Pinterest