Отпускат 930 хил. лева на Габрово за патронажна грижа

Община Габрово ще получи 930 029.32 лв. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, за да осигури на нуждаещи се лица патронажна грижа в условията на пандемия.

Услугата ще се предоставя на възрастни, които не могат да се обслужват сами, на хора с увреждания и поставени под карантина, лица над 54 г. и други уязвими групи. Екипи ще им доставят храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, ще заплащат битовите им сметки и ще съдействат за неотложни административни услуги. Патронажът включва и поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвната захар и кръвното налягане, рехабилитация, психологическа подкрепа и други.

Процедурата „Патронажна грижа +“ подкрепя и адаптирането на социалните услуги – делегирани от държавата, към променената ситуация заради Ковид-19. Включена е дезинфекция в сградите на услугите, тестване на потребителите и персонала, преграждане на помещения за изолиране на заразени, осигуряване на лични предпазни средства, допълнителни възнаграждения за извънреден труд.

В домашна среда ще бъдат обхванати 224 жители от общината, 328 потребители и 184 служители в социалните услуги за период от 12 месеца. Патронажна грижа към момента ползват 160 души от града и селата, за които се грижат социални работници, медицински сестри, санитари и рехабилитатори.

Общата продължителност на проекта е 15 месеца. Предстои подписване на договор между Община Габрово и Управляващия орган на програмата.

Желаещите да подадат документи за ползване на услугата „Патронажна грижа“ могат да го направят чрез електронна поща patronajnagrija@gabrovo.bg или лично на адрес: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет. 3, офис № 32 (сградата на бившата стоматология), всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. Телефон за връзка – 066 985 020.

Образец на заявление

Методика за предоставяне на патронажна грижа

Pin It on Pinterest