Откриват ХI Фолклорен събор „Кермен 2019“

Община Сливен, кметството в град Кермен и НЧ „Пробуда 1906” организират XI Фолклорен събор „Кермен 2019“. Той ще започне на 4 май от 10.00 часа в град Кермен. 

 

Фолклорният събор се организира веднъж на две години. Той се провежда по време на Гергьовденските празници, които са със съществено  място в календарно-поминъчната дейност.

 

Целта на събитието е утвърждаване традицията в провеждането на фолклорен празник, който да бъде естествено продължение на фолклорните традиции в наше време. С него се провокира и обучението на младите хора в тези традиции, както и утвърждаване на приемствеността между поколенията в усвояването на фолклорната култура като изключително важен момент от националната ни култура.

 

В програмите си участниците могат да включат музикално-песенни и инструментални изпълнения /индивидуални и колективни/, обреди и обичаи, разказване на приказки и анекдоти, детски и младежки игри, представяне на традиционни  занаяти чрез организиране на пазар с тяхна продукция. Времетраенето на индивидуалните изпълнения  е в рамките на 6 мин., а за колективните изпълнения – до 15 мин. Музикалният съпровод трябва да се изпълнява само на народни инструменти.

 

В програмата има два конкурса. Първият е за надсвирване  за наградата на името на Досьо Милков. В него могат да участват изпълнители на  духови народни инструменти кавал, свирка, дудук, окарина, двоянка, листи, гайда и други, разпределени в три възрастови групи: до 14 години, до 18 и над 18 години.

 

Вторият е конкурс за надиграване за наградата на името на Динко Орсов. В тази част участват индивидуални и двойки изпълнители от страната, разпределени в две  възрастови групи: до 16 и над 16 години.

 

Тази година сили в двата конкурса и в събора ще премерят 27 индивидуални и колективни участници. Те ще бъдат оценявани от жури с председател Ташо Барулов и членове Станка Иванова – хореограф и Чонка Чалъкова-Кинева. Явилите се изпълнители ще получат диплом и паметен знак за участие.

Pin It on Pinterest