Откриха уран във водата на три села

Заради завишени стойности на естествен уран се ограничава за пиене и приготвяне на храна водата в с. Бориславци, общ. Маджарово и с. Свирково, общ. Симеоновград.

След взети проби по химичен показател Естествен уран на ЗВ Бориславци са установени 0,034.4 mg/l, а при ЗВ Свирково – 0,044.8 mg/l, при определена максимално допустима стойност 0,03 mg/l.

От днес Регионалната здравна инспекция-Хасково е връчила предписание на ВиК – Хасково за ограничаване ползването на питейната вода от населението за питейни нужди и приготвяне на храна и осигуряване на водоноски до отстраняване на несъответствието. Връчени са и писма до кметовете на община Симеоновград и община Маджарово за уведомяване на населението на селата. До няколко дни РЗИ-Хасково и ВиК-Хасково ще вземат нови проби за установяване качеството на водата в двете села.

Pin It on Pinterest