Региона

Отчет на бюджета на Община Етрополе

В многофункционалната зала при НЧ „Т.Пеев – 1871“ се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на Община Етрополе към 31.12.2022 год.

На обсъждането присъстваха г-жа Станка Димитрова – заместник-кмет на Община Етрополе, г-н Христо Андреев – председател на Общински съвет гр.Етрополе, г-н Пламен Патев – председател на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси към Общински съвет -Етрополе, представители на второстепенните разпоредители, на търговски дружества, граждани и служители на общинска администрация – Етрополе.

Обсъждането се откри от Диана Димитрова-Тодорова, старши експерт „ Счетоводство“, която представи материалите по отчета.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest