От 1 юни в Пловдив отново се приемат проекти по Компонент 3 „Гражданска активност“

Считано от 1 юни, Община Пловдив, Отдел „Култура, археология и културно наследство“, ВЪЗСТАНОВЯВА ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ПО КОМПОНЕНТ 3 „ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ“.

Припомняме, че Компонент 3 „Гражданска активност“ подкрепя реализирането на различни дейности в сферата на културата: инициативи на творчески формации и артисти, включително любителски и непрофесионални в различните жанрове на изкуството, реализирането на културни инициативи в районите на града, събития, свързани с обучение на деца по изкуства, привличането на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града, поддържане на създадените традиции и народното творчество, както и създаване на нови форми и жанрове за привличане на различни публики и др. еквивалентни прояви, които се реализират на територията на Община Пловдив с активното участие на местната общественост и са предназначени за местното население.

От обявяването на извънредното положение в България в началото на март до днес – 29 май, Компонент 3 „Гражданска активност“ беше отворен само за събития, които могат да се реализират и проведат ОНЛАЙН под наименованието „ОНЛАЙН СЦЕНА- ПЛОВДИВ“.  От 1 юни, това изискване отпада и вече проектите се приемат по условията и реда за кандидатстване и обичайните критерии за оценка, така както са описани в Наредбата за финансиране на инициативи в сферата на културата, част от календара на културните събития на Община Пловдив.

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Община Пловдив, в раздел „Култура“, https://www.plovdiv.bg/, Компонент 3 „Гражданска активност“. Проектите се разглеждат ежемесечно.

Документи за финансиране се приемат в деловодството на Община Пловдив, пл.“Стефан Стамболов“ 1 с кореспондент Отдел „Култура, археология и културно наследство“ или на адрес: culture@plovdiv.bg , подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

Pin It on Pinterest