Региона

От 1 юли в Младежки дом – Сливен отвори врати „Лятна академия“

 Това е възможност младежите да развият умения чрез неформално образование.

Занятията се провеждат през месеците юли и август от младежки работници, като се използват интерактивни методи. Младежите съчетават учене и забавления в приятелска и стимулираща среда. Заниманията са в следните области – „Етикет и култура“, „Дебати“, „Арт театър“, „Личностно развитие“, „Здравно и екологично образование“, „Добротворство“, „Музика“ и обучение по метода „Връстници обучават връстници“. Темите се променят в зависимост от предпочитанията на младите хора.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest