Още 30 души започват работа по проект на Община Видин

Това става благодарение на проекта „Патронажна грижа + в Община Видин“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура „Патронажна грижа +“. Хората получиха трудовите си договори днес от кмета на Общината д-р Цветан Ценков и заместник-кмета по хуманитарни дейности и социална политика Борислава Борисова. „Искам да припомня, че само в рамките на една седмица Община Видин създаде трудова заетост за над 90 наши съграждани по този проект и по още един – „Заедно за по-добър живот“ – каза Борисова при откриването на събитието в залата на Общинския съвет. Тя подчерта, че в един от най-важните приоритети на общинското ръководство се превръща осигуряването на заетост. 

Преди да връчи трудовите договори, кметът поздрави назначените на работа и също отбеляза, че сред основните цели на неговия екип вече приоритетна е заетостта. „Надявам се тази година да е възлова от гледна точка на финансовите трудности, които изпитваме, но последният доклад на Министерството на финансите подсказва, че Общината се развива правилно. Твърдя, че почти всички течове успяхме да ги запушим на тоя етап. По отношение на заетостта -естествено, че социалната дейност и социалното предприятие, което направихме в края на миналата година, ще имат по-сериозен ефект върху хората. Да намерят препитание, да се преквалифицират, да бъдат полезни на себе си, на своите семейства и на нашия роден край“ – коментира д-р Ценков. Той заяви за пореден път, че очаква тази година да бъде преломна по отношение на перспективата не Общината да бъде основният работодател, както в случая, но да се даде шанс на всеки инвеститор, който би дошъл във Видин и може да разкрие работни места.

При представянето на основните цели и дейности по Направление 1 на проекта Борислава Борисова обясни, че услугата се предоставя за най-малко 158 души, като същевременно изрази убеждението си, че ще бъдат обгрижени много повече от този брой. Целевите групи са хора над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; лица с увреждания и техните семейства; възрастни в риск, които в ситуацията на пандемия са дефинирани като лица в зависимост от грижа поради увреждане, неподвижност или за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му, поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен родител с дете/деца до 12 г., в невъзможност да остави децата си сами.

Хората, които започват работа по проекта за патронажна грижа са на длъжност домашни помощници, социални работници, медицински специалисти, психолози, диспечери и др. На потребителите ще бъдат предоставяни медицински услуги като измерване на кръвно налягане, поставяне на инжекции, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа, насочена към възстановяване и социална интеграция; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (също със средства на потребителите). 

    Заедно с трудовите си договори лицата получиха и сертификати от обучение, проведено непосредствено преди стартиране на патронажната грижа.

Pin It on Pinterest