Региона

Основен ремонта на ул. „Петър Михов“ и прилежащите междублокови пространства

Предстои основен ремонт на ул. „Петър Михов“ и прилежащите междублокови пространства.

Ще бъдат подновени водопроводът и канализацията по цялата улица. Дейностите включват изграждане на нова конструкция на уличните и тротоарните настилки, и дъждовна канализация. Предвиден е основен ремонт и доизграждане на улично осветление, осигуряване на допълнителни възможности за паркиране, благоустрояване на всички зелени площи, подземни контейнери.

Ще бъде подобрена безопасността за всички участници в движението в зоната, включително изградена достъпна среща за хора в неравностойно положение.

Обектът е одобрен за финансиране от Инвестиционната програма към държавния бюджет с прогнозна стойност около 2 900 000 лева. Предстои обявяване на обществената поръчка за избор на изпълнител.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest