Региона

Основен ремонт на улица „Евтим Дабев“ и прилежащите междублокови пространства

Обявена е обществената поръчка за избор на изпълнител за основен ремонт на улица „Евтим Дабев“ и прилежащите междублокови пространства.

В зоната престои надграждане на съществуваща подпорна стена с цел обособяване на допълнителен брой паркоместа. Ремонтът включва изграждане на нова конструкция на уличните и тротоарните настилки, подземни контейнери, основен ремонт и допълване на уличното осветление, благоустрояване на зелените площи, дъждовна канализация. Ще бъде подобрена безопасността за всички участници в движението в зоната, включително изградена достъпна среща за хора в неравностойно положение.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest