Региона

Основен ремонт на ул. „Станционна“ в Габрово

Обявена е обществената поръчка за избор на изпълнител за основен ремонт на цялата улица „Станционна“.

Дейностите включват изграждане на нова конструкция на уличните и тротоарните настилки, на улично осветление, дъждовна канализация и подземно сметосъбиране, достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Проектът предвижда реорганизация на паркирането по улицата, което да подобри безопасността, организацията на движение и пропускателната способност на ул. „Станционна“.

Обектът е част от Инвестиционната програма на Община Габрово, с прогнозна стойност 1 400 000 лева.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest