Региона

Осмото издание на Национален литературен конкурс „Писма до себе си” отново очаква таланти

Осмото издание на Национален литературен конкурс „Писма до себе си“, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора и Община Стара Загора, очаква ученици от 10 до 19 години, имащи афинитет към прозата и поезията.

Крайният срок за изпращане на произведенията е 19 април, а отчитането на конкурса, както и награждаването на победителите е предвидено за 7 юни.

Темата, по която ще пишат участниците, е „Писма до себе си“, а разделите са два – поезия (стихотворения) и проза (разказ, есе, приказка). Творбите трябва да отразяват начина, по който децата и младежите възприемат себе си и своето място в обкръжаващия ги свят. Заданието позволява използването на цялата свобода и широта на въображението на твореца. Епистоларната форма не е задължителна.

Възрастовите групи са две – от 10 до 13 години и от 14 до 19 години. Изискванията към творбите са:

· Текстовете трябват да бъдат напечатани, формат А4, шрифт Times New Roman, 12 pt

·   Творбите в раздел проза са с ограничение в размера до 3 страници

·Текстовете трябва да бъдат подписани с три имена на участника и данни за контакт – адрес, години, училище, ЦПЛР, литературен клуб, ръководител/ учител, телефон

· Всеки участник може да участва и в двата раздела с до 2 стихотворения и един разказ.

Текстовете трябва да бъдат принтирани в три екземпляра и да се донесат на място в ЦПЛР – Стара Загора или да се изпратят на адрес: гр. Стара Загора, ПК 6000, ул. „Захарий Княжески” №71, ет. 3, ЦПЛР – за литературен конкурс „Писма до себе си“. Разходите по изпращането са за сметка на участниците.

Във всяка възрастова група и раздел ще има отличени победители – първо, второ и трето място, както и поощрителни награди. Организаторите ще удостоят със специален приз участника от община Стара Загора, представил се най-добре. ЦПЛР – Стара Загора също ще излъчи свой фаворит.

Наградите се осигуряват от Община Стара Загора, ЦПЛР – Стара Загора и спонсори. Наградените творби ще бъдат публикувани в специално издание „Литературен лист”, който ще бъде оповестен на сайтовете на организаторите, както  и  на официалните им страници  в социалната мрежа Facebook.

Всички изпратени произведения за участие в конкурса трябва да бъдат придружени от декларации за информирано съгласие. Изпратени текстове, към които липсва приложена Декларация, няма да бъдат разглеждани от журито.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest