Осигуряват достъп на земеделските производители до пазара в Кърджали

При функционирането на „Пазар на производителите“ ЕАД Кърджали земеделските производители да имат достъп за реализация на пазара на   произведената   от   тях   продукция – зеленчуци  и  плодове,  посевен и посадъчен  материал  и  друга  готова  продукция,  при  спазване  на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

Това е новото изискване  за работа на тържището в условията на усложняващата се епидемиологична обстановка в страната, посочено в Заповед на кмета на община Кърджали от 7 април т.г.

        В нея са посочени осем  мерки за работа на пазара в Кърджали. Част от тях свързани с кнтролирания достъп до тържището и дезинфекцията му, а друга – с използването на лични предпазни средства както от продавачите, така и от потребителите.

        Срокът   и   обхватът    на    мерките в Заповета   могат   да  бъдат   променяни   в  зависимост  от  развитието   на  епидемичната  обстановка   в   страната   и общината.

Pin It on Pinterest