Организират виртуален форум „Висше образование във Варна 2021“

Виртуален форум „Висше образование във Варна 2021“ организира Центърът за кариерно ориентиране със съдействието на Община Варна.

Идеята е всички висши училища от града да представят с кратки презентации и видеа актуална информация за условията на кандидатстване, прием, обучение и възможности за професионална реализация след завършване на висше образование.

Презентациите и видеата могат да бъдат видяни на специално създадената за целта фейсбук страница Виртуален форум „Висше образование във Варна 2021“. Мултимедиен материал ще бъде предоставен и на ръководствата на средните училища, профилираните и професионални гимназии в града и областта за разпространение сред учениците, съобщават от дирекция „Образование“ към Община Варна.

Повече информация: https://www.facebook.com/events/155472219722764/

Pin It on Pinterest