Определени са шест СИК в община Видин за гласуване на хора с увреждания

Със заповед на кмета на Общината д-р Цветан Ценков са определени следните избирателни секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването: 

1. Избирателна секция № 050900013, гр. Видин, ул. “Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ „Св. Климент Охридски“; 

2. Избирателна секция № 050900015, гр. Видин, ул. “Баба Тонка” № 1, филиал „Здравец“ на ДГ „Русалка“, (бивше ЦДГ № 8 “Здравец”);

3. Избирателна секция № 050900018, гр. Видин, ул. „Св. Ромил Видински“ № 76, ДГ ”Русалка”, (бивше ОДЗ № 16 “Русалка”);

4. Избирателна секция № 050900025, гр. Видин, Сградата на старото училище „Г.С.Раковски”, ул. “Г.С.Раковски” № 11.

5. Избирателна секция № 050900048, гр. Видин, ул. ”Княз Борис I” № 25, ППМГ „Екзарх Антим І” – помещение разположено на партерния етаж на сградата.

6. Избирателна секция № 050900057, гр. Видин, ул. „П.Р.Славейков“ № 26, СУ „П.Р.Славейков“; 

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки на телефони: 094/609 423, 609 416, 609 457. Заявки ще се приемат и в предизборния и изборния ден (10 и 11 юли 2021 г.) от 7.00 ч. до 20.00 ч., като при подадена такава Общината осигурява автомобил за транспортиране на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборния ден.

Pin It on Pinterest