Определена е нова дата за отваряне на офертите за концесия на общинските плувни басейни в Габрово

Във връзка с провеждането на процедурата за определяне на концесионер на концесия на обекти, собственост на Община Габрово: „Плувен басейн, находящ се в СУ „Отец Паисий“ заедно с плувен басейн в ПМГ „Академик Иван Гюзелев“, комисията по провеждане на процедурата информира, че на основание чл. 98 от Закона за концесиите, определя нов срок за отваряне на офертите – 10.02.2021 г. от 13:30 часа в сградата на Община Габрово.

Pin It on Pinterest