Опасен мост между Община Благоевград и Община Кочериново застрашава живота и здравето на преминаващите

Опасен мост между Община Благоевград и Община Кочериново  застрашава живота и здравето на преминаващите.

Мостът, свързващ селата Рилци и Бараково, се нуждае спешно от реконструкция.

На място днес беше и  кметът на община Благоевград инж. Румен Томов. Вчера специалисти от община Благоевград, начело със заместник-кмета по строителството, инж. Венелин Трошанов, извършиха проверка на място, която установи, че състоянието на съоръжението е  обезпокоително. Предстои изготвяне на количествено-стойностна сметка за реконструкцията на съоръжението, след което ще се поиска помощ от правителството с писмо до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

Pin It on Pinterest