ОП „Спортни имоти“ вече официално стопанисва стадион „Локомотив“

Общинският съвет прие безвъзмездното предоставяне на стадион „Локомотив“ на ОП „Спортни имоти“.

Предложението е по искане на директора на общинското предприятие Борислав Рачев и е аргументирано с необходимостта от спортни бази на територията на гр. Русе, които да се използват за обучение по различни видове спорт.

С предоставянето на имота се цели увеличаване на тренировъчната база за различните видове спорт, както и по-пълноценното ползване на имота.

Припомняме, че СК „Локомотив“ премина във владеене на Община Русе, след като на общинската сесия през м. януари съветниците гласуваха концесионният договор с АРИСТОН-С“ ООД, да бъде прекратен.

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства, като в бюджета на предприятието е планиран бюджет за стопанисване на съоръжението.

На заседанието на комисията по „Младежта и спорта“ г-н Рачев разясни, че тревната настилка, материалната база и изкуствените терени ще се поддържат от служителите на ОП „Спортни имоти“.

Тренировъчният процес към момента не е прекъснат. И още – спортните клубове „Аристон“ и „Локомотив“ се обединяват в един отбор и заедно ще постигнат съвместна договорка с общината за продължаване използването на тренировъчната база под наем.

Pin It on Pinterest