ОП „Общински пазари“ Пловдив със строги мерки против коронавируса

ОП „Общински пазари“ въведе строги мерки за превенция във връзка с обявената в страната извънредна ситуация заради коронавируса.

От понеделник всички търговци, осъществяващи дейности на пазарите, са задължени да носят лични предпазни средства, както и да поддържат хигиена на наетото съоръжение. Директорът на предприятието Запрян Тодоров разпореди също търговците да обслужват клиентите си лично като не допускат докосване на стоката от гражданите.  Всички са задължени да изискват и спазват необходимата дистанция.

На служителите на общинското предприятие е наредено да почистват редовно работното си място, а при наличие на симптоми на коранавирус да остават по домовете си и да уведомят прекия си ръководител.

Подлезите, стопанисвани от предприятието, ежедневно се дезинфикцират от определни със заповед на директора служители.

„Създаден е специален пропускателен режим за външни лица, който се осигурява от Общинска охрана. Всички търговци работят с маски и ръкавици, всеки ден осъществявам лично проверка по всички пазари“, коментира Запрян Тодоров.

По думите му няма повишение на цените, нито липсващи стоки, а най-много се купуват цитрусовите плодове.

Pin It on Pinterest