Онлайн панорама на образованието в Силистра 2022 г.

Център за кариерно ориентиране – Силистра Ви представя:
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ“ – СИЛИСТРА
Прием на ученици след 7. клас в 4 специалности /3 паралелки/:
——————————————-
☑️Специалност „Малък и среден бизнес“, професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“ с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици
🔸 Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 път НВО по Мат + оценка по Чужд език от диплома + оценка по География и икономика от диплома
——————————————-
☑️ Специалност „Икономическа информатика“, професия „Икономист – информатик“ с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 1 паралелка – 26 ученици
🔸Балообразуване: 2 пъти НВО по БЕЛ+ 2 пъти НВО по Мат + оценка по Чужд език от диплома + оценка по Информационни технологии от диплома
———————————————
☑️ Специалност „Кетъринг“, професия „Ресторантьор“ с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 13 ученици
🔸 Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 пъти НВО по Мат + оценка по Чужд език от диплома + оценка по Изобразително изкуство от диплома
———————————————
☑️ Специалност „Организация на туризма и свободното време“, професия „Организатор на туристическа агентска дейност“ с разширено изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК: 0,5 паралелка – 13 ученици
🔸 Балообразуване: 3 пъти НВО по БЕЛ+ 1 пъти НВО по Мат + оценка по Чужд език от диплома + оценка по Георграфия и икономика от диплома
Срок на обучение: 5 години


Линк към видеото: https://www.youtube.com/watch?v=yzqfdKlDSBU

Pin It on Pinterest