Онлайн форум представя перспективите пред регионалното развитие в периода 2021 – 2027 година

Експерти от Областна администрация Русе ще участват в онлайн среща, на която ще бъде обсъден новия интегриран териториален подход за регионално развитие.

По време на форума внимание ще бъде обърнато и на новите функции, структура, състав и правила за работа на Регионалните съвети за развитие, както и приоритетите на Програмата за развитие на регионите през 2021 – 2027 година.

Дигиталното обучение, което ще се състои днес, ще бъде водено лично от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която е и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Pin It on Pinterest