Региона

Окръжна и Районна прокуратура-Русе проведоха срещи с ученици

На 13.05.2024 г. прокурори от Окръжна прокуратура-Русе и Районна прокуратура-Русе проведоха срещи с ученици от АЕГ „Гео Милев“, гр. Русе, и СУ „Христо Ботев“, гр. Русе, където изнесоха лекция на тема „Децата и компютърните/кибер престъпления. Опасностите в интернет и социалните мрежи. Защита на личните данни в интернет пространството.“

Георги Георгиев, административен ръководител на Окръжна прокуратура-Русе, и Мирослав Маринов – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Русе, посетиха АЕГ „Гео Милев“ и се срещнаха с ученици от ІX „а“ и ІX „б“ клас и техните класни ръководители.

Яна Илиева-заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Русе и Светослав Великов, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура-Русе, представиха проблемите при разследване на киберпрестъпленията пред 50 деца от ІX и X клас и техните класни ръководители.

По време на лекцията магистратите запознаха учениците със зараждането и развитието на киберпрестъпността, структурата на правоприлагащите органи в Република България, които пряко са ангажирани с противодействие, разкриване и наказателното преследване на този вид престъпност. На учащите бяха разяснени видовете компютърни престъпления и съответните разпоредби в НК, с които са криминализирани тези деяния. Прокурорите разказаха на учениците случаи от своята практика, като описаха механизма на извършване на съответните престъпления. Темата предизвика интерес сред учениците. Те поставиха въпроси, на които магистрите отговориха на достъпен за учениците език.

Лекцията е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която е насочена към учениците с цел формиране на правна грамотност и култура, спазване на законите, ограничаване на негативните модели на поведение, изграждане на доверие в съдебната власт.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest