Региона

Окръжен съд – Бургас стартира процедура по подбор на медиатори

Със заповед № 416/29.03.2024 г. на Административният ръководител – Председател на Окръжен съд – Бургас, Росица Темелкова, Окръжен съд – Бургас стартира процедура за подбор на медиатори в Съдебния център по медиация, ситуиран в съда, във връзка с успешното реализиране на реформата по въвеждането на задължителната съдебна медиация в България.

Конкурсната процедура е във връзка с предвидения регламент в Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г., за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация и взетите в заседание на 26 март 2024 г. по протокол № 14/26.03.2024 г., т. 32 решения от Съдийската колегия на ВСС.

С правилата и необходимите документи за кандидатстване, може да се запознаете от интерент страницата на Окръжен съд – Бургас: https://burgas-os.justice.bg/.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest