Окръжен съд – Бургас потвърди задържането под стража спрямо подсъдим за убийство

Окръжен съд – Бургас остави без уважение искането  на защитата на  Петър П., подсъдим по дело за убийство, за изменение на взетата му мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека.  

          В съдебното заседание защитникът на подсъдимия поддържаше искането, в подкрепа на което изложи пред съда съображения за прекомерна продължителност на воденото срещу Петър П. наказателно производство, както и вероятността разглеждането на делото да се удължи допълнително, поради извънредните обстоятелства, свързани с пандемията от коронавирус. Подсъдимият разполагал с регистриран домашен адрес и изпълнението на евентуалната мярка за неотклонение „Домашен арест“ би могло да бъде обезпечено чрез електронни средства за контрол. Петър П. участва лично в съдебното заседание чрез аудиовидеоконферетна връзка, осъществена между Окръжен съд – Бургас и Затвора-Бургас.

          Бургаският окръжен съд изслуша становищата на страните, взе предвид наличните по делото доказателства и като съобрази закона, намери искането за изменение на мярката за неотклонение в по-лека, преценено по същество, за неоснователно. Според съда липсват новонастъпили обстоятелства, както и промяна в обстоятелствата, които вече е взел предвид при вземането на най-тежката мярка за неотклонение спрямо Петър П. Подсъдимият е предаден на съд за тежко умишлено престъпление – убийство, за което законът предвижда наказание „Лишаване от свобода“ от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. В хода на досъдебното производство, предвид изтичането на установените в закона пределни срокове всички последователно взети спрямо Петър П. мерки за неотклонение са били отменени, а е останало да действа единствено мярката за процесуална принуда забрана за напускане на пределите на Република България. Причините спрямо подсъдимият да бъде взета настоящата най-тежка мярка за неотклонение произтича единствено от собственото му процесуално поведение, тъй като след образуване на съдебното производство, за което той е бил своевременно и лично уведомен, Петър П. се е укрил и пребивавал на неизвестни за съда адреси. Тези действия на подсъдимия са станали причина той да бъде обявен за общодържавно издирване, продължило няколко месеца. Фактическото задържане на Петър П. е осъществено на 16.12.2019 г., и към настоящия момент мярката му за неотклонение „Задържане под стража“ действа в течение на 4 месеца, който период по мнението на съда не може да се счита за неразумно дълъг или необоснован, с оглед нуждите на наказателното производство.

         Окръжен съд – Бургас счете, че с оглед посочените в обвинителния акт обстоятелства, свързани с осъщественото престъпление, тежестта на обвинението и предвидената за него наказуемост, данните относно съдебното минало на подсъдимия и процесуалното му поведение насочено към забавяне и възпрепятстване на наказателното преследване, единствено задържането под стража спрямо Петър П. е в състояние едновременно да обезпечи изпълнението на всички цели на мерките за неотклонение.

         Определението на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване и протестиране пред въззивна инстанция в седемдневен срок.

Pin It on Pinterest