Окръжен съд – Бургас осъди двама крадци на 5 години и на 2 години и 8 месеца „Лишаване от свобода“

 Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Злати И. за виновен в това, че в периода от 03.03.2017 г. до 21.03.2018 г., в гр. Бургас и в гр. Айтос, в условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с Пенчо М., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на техническо средство, отнел движими вещи от владението на различни лица без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като двамата обвиняеми са се сговорили предварително за извършването на кражбите и деянията не съставляват маловажен случай. Отнетите вещи са на обща стойност 27 452,49 лева (двадесет и седем хиляди четиристотин петдесет и два лева и четиридесет и девет ст.).

         Съдът осъди подсъдимия Злати И. на 2 години и 8 месеца „Лишаване от свобода“, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим (на основание чл. 195, ал.1, т. 3, 4 и т. 5, вр. чл. 194 ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК)

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Злати И. за невинен и го оправдава по обвинението по чл. 196“а“ НК, както и за деянието, извършено за времето от 20.00 часа на 31.05.2018 г. до 7.30 часа на 01.06.2018 г., в заложна къща „Штедрия“ в гр. Айтос, така също и за сумата от 500 561,27 лева (петстотин хиляди петстотин шестдесет и един лева и двадесет и седем ст).

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Пенчо М. за виновен в това, че в периода от 18.01.2018 г. до 01.06.2018 г., в гр. Бургас и в гр. Айтос, в условията на продължавано престъпление и повторност, в съучастие като съизвършител със Злати И., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот и чрез използване на технически средства, отнел движими вещи от владението на различни лица, без тяхно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са в големи размери – общо 421 946,91 лева (четиристотин двадесет и една хиляди деветстотин четиридесет и шест лева и деветдесет и една ст.), като двамата обвиняеми са се сговорили предварително за извършването на кражбите и деянията не съставляват маловажен случай.

Съдът осъди подсъдимия Пенчо М. на 5 години „Лишаване от свобода“, което наказание да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим (на основание чл.195 ал. 2, вр. ал.1, т. 3, 4, 5 и 7, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 28, ал.1, вр. чл. 36 и чл. 54 от НК).

Окръжен съд – Бургас призна подсъдимия Пенчо М. за невинен и оправдава по обвинението по чл.196“а“ НК, както и за деянието за времето от 18.00 часа на 03.03.2017 г. до 07.30 часа на 06.03.2017 г., от служебни помещения на „Деметра Ритеил“ ООД в гр. Бургас и за сумата от 106 066,85 лева (сто и шест хиляди шестдесет и шест лева и осемдесет и пет ст.).

Окръжен съд – Бургас осъди подсъдимия Злати И. да заплати на “Интерснак България” ЕООД, гр. София сумата 5384,23 лева (пет хиляди триста осемдесет и четири леда и двадесет и три ст.) имуществени вреди.

Съдът осъди Злати И. и Пенчо М. да заплатят по равно на „Спиди“ АД, сумата 5322,14 лева (пет хиляди триста двадесет и два лева и четиринадесет ст.) имуществени вреди.

Окръжен съд – Бургас осъди Злати И. и Пенчо М. да заплатят по равно на „Петров ЕВГ“ ЕООД сумата 15 480,12 лева (петнадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева и дванадесет ст.) имуществени вреди.

                В своите пледоарии прокурорът заяви, че обвинението се доказва по обективен и субективен начин. Методът на проникване на извършените кражби с висока имуществена стойност е един и същ – отваряне на каси, с преодоляване на заключващите им механизми; елиминиране сигнал на охранителни техники и разбиване на стени.

Защитниците на двамата подсъдими пледираха за оправдателна присъда за Пенчо М. и Злати И. Според тях обвинението не е доказано по убедителен начин и фактическата обстановка приета от държавното обвинение не отговаря на действителната. В своите пледоарии пред съда двамата адвокати заявиха, че доказателствата по делото са косвени и не могат да изградят единна и противоречива теза за установяване по несъмнен начин авторството на извършените четири деяния. Подсъдимите също поискаха от съда да бъдат оправдани.

         Присъдата на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване или протестиране в петнадесет дневен срок пред въззивна инстанция.

         Окръжен съд – Бургас потвърди и взетите спрямо Злати И. и Пенчо М. мерки за неотклонение „Задържане под стража“.

Pin It on Pinterest