Окръжен съд – Бургас организира обучение по актуални проблеми и правни въпроси с етажната собственост

Окръжни и районни магистрати от Бургаски съдебен район се включиха в регионално обучение на тема „Актуални проблеми във връзка с управлението на общите части по ЗУЕС“.

Обучението е организирано от Националния институт на правосъдието в партньорство с Окръжен съд – Бургас. Лектор е съдията във Върховния касационен съд, Камелия Маринова, като представя съдебни практики по правни проблеми на законовата уредба по ЗУЕС и относно режима на управление и поддържане на общите части в сградите, в режим на етажна собственост.

         Дискутират се актуални въпроси свързани с правния характер и периода на действие на решенията на Общото събрание на собствениците, режима на управление на етажната собственост по закон чрез Общото събрание на собствениците. Много често срещани конфликти в обществото във връзка с бюджета, разпределение на вноските между етажните собственици, обитателите и ползватели на общите части в една сграда.

         Административният ръководител, председател на Окръжен съд – Бургас, Росица Темелкова, коментира, че обсъждането на правни въпроси и организирането на регулярни обучения и срещи за магистратите от различни съдебни инстанции е път в правилната посока. „С урбанизацията, нарастване ролята на обществените отношения и разделения на отговорности, темата за етажната собственост е много актуална и е нужно да изследваме добрите съдебни практики. Често, неразрешени въпроси по етажната собственост водят до разделение и отчуждение между хората и за нас е тъжно, че сме принудени да гледаме подобни дела“, каза съдия Темелкова.

         Обучението продължава при спазване на наложените в Окръжен съд – Бургас епидемични мерки.

Pin It on Pinterest