Окръжен магистрат представи професията на съдията пред седмокласници

Окръжният съдия Симеон Михов гостува в VII „б“ клас на Средно училище „Йордан Йовков“ в Бургас. Визитата бе част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, по която бургаските Окръжен и Районен съд си партнират с учебното заведение. 

         Директорът Анна Пеневапредстави новооткритата паралелка в VIII клас „Съдебна администрация“ като възможност за бъдеща практическа реализация на младите хора в съда, в началото на открития урок. 

         Съдия Михов говори за ролята на съдията, събирането на доказателства по едно дело, изслушването на страните в правния спор и зачитане на противоположните гледни точки. Той разказа на учениците за работата на съдебните секретари и деловодители, администрирането на делото. „Всеки от нас, като гражданин, носи отговорност към останалите членове на обществото ни“, коментира лекторът и апелира 

Pin It on Pinterest