ОИЦ – Хасково проведе среща с представители на местните, регионални и национални медиите

Днес, 09 май 2022 г.,  бе проведена работна среща на Областния информационен център в Хасково с представители на местни, регионални и национални медии.

Основна цел на срещата бе да се представи приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през изминалия програмен период към изграждането на инвестиции в нашия регион.

Експертите от ОИЦ информираха медиите за напредъка в изпълнението на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 в област Хасково и представиха най-значимите проекти, реализирани в региона през изминалия програмен период.

Журналистите получиха  информация и за актуалните към момента процедури по оперативните програми.

Pin It on Pinterest