ОИЦ–Хасково проведе информационно събитие с представители на заинтересовани институции от община Симеоновград

Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Симеоновград публично информационно събитие на тема: „Представяне на възможности за кандидатстване по актуални процедури, финансирани от ЕСИФ”.
Срещата бе насочена към представители на местната власт, културни институции, неправителствени организации, малки и средни предприятия, земеделски производители институции в област Хасково, с цел предоставяне на информация на заинтересованите страни за налични възможности за финансиране на проектни предложения, финансирани от ЕСИФ.

Pin It on Pinterest