ОИЦ – Хасково проведе информационна среща със заинтересовани страни от община Свиленград

На 22.04.2021 г. (четвъртък), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Свиленград онлайн публично информационно събитие на тема: „Прилагане на интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г.”.

Участниците в срещата, представители на общински, културни, образователни институции и бизнеса, бяха запознати  с подхода за Интегрирани териториални инвестиции. Целта е по-добър инвестиционен фокус, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог и реализиране на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво. Срещата популяризира дейността и помощта от ЕСИФ и европейската кохезионна политика за по-успешно усвояване на наличните средства по оперативните програми.

Pin It on Pinterest