ОИЦ – Хасково проведе информационна среща със заинтересовани страни от община Симеоновград

Днес, 28.04.2021 г. (сряда), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Симеоновград онлайн публично информационно събитие на тема: „Прилагане на интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г.”.

Срещата бе насочена към представители на общински, културни, образователни институции и бизнеса и  предостави информация на заинтересованите страни относно подхода за Интегрирани териториални инвестиции, по който общините ще работят през новия Програмен период 2021-2027 г. Бяха засегнати и някои предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково с цел популяризиране на дейността и помощта от ЕСИФ и европейската кохезионна политика за по-успешно усвояване на наличните средства по оперативните програми.

Pin It on Pinterest