ОИЦ – Хасково проведе информационна среща със заинтересовани страни от община Любимец

На 26.04.2021 г. (понеделник), Областен информационен център – гр. Хасково проведе в община Любимец онлайн публично информационно събитие на тема: „Прилагане на интегрирания териториален подход през програмен период 2021-2027 г.”.

Участниците в срещата, представители на общински, културни, образователни институции и бизнеса, бяха запознати  с подхода за Интегрирани териториални инвестиции, чиято цел е осигуряване на по-добро развитие на икономически потенциали, мобилност и привлекателна среда за живот, качествени и достъпни здравни, образователни и социални услуги, забавления, спорт, работа и отдих, за да се повиши стандартът на живот и да се помогне за справяне с проблема, свързан с демографските дисбаланси, както и със сериозните последствия от кризата, предизвикана от разпространението на Covid-19.

Pin It on Pinterest