ОИЦ – Хасково организира информационна среща с млади хора

На 06.10.2020 г. (вторник), от 13:40 часа, във ФСГ „Атанас Буров“ – гр. Хасково, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Европа за нас”.

Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасково и има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора в ЕС, представяне на оперативните програми и програмата „Еразъм+“. Целта е да се повиши информираността сред младите хора и да се насърчи тяхното активно включване. Ще бъде предоставена информация за предстоящи процедури по оперативните програми, съгласно ИГРП, и дейността и програмите на МИГ-ове на територията на област Хасково.

Pin It on Pinterest