Региона

Ограничава се движението по ул. „Цвятко Радойнов“ в Крън

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението, във връзка   с изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън, I етап на строителството, III подетап“

РАЗПОРЕЖДАМ:

1.  Да се ограничи движението със затваряне на едното пътно платно /южното в посока запад – изток/ за движение, спиране и паркиране на пътни превозни средства по ул. „Цвятко Радойнов“ в гр. Крън, както следва:

1.1. в участъка от кръстовището на ул. „Цвятко Радойнов“ с ул. „Иван Димитров“ до кръстовището с ул. „Петко Манолов“ затворено в посока запад –  изток.

1.2. да се въведе временен режим на движение на ППС двупосочно в северното пътно платно на ул. „Петко Манолов“.

2. Да се въведе временна организация на движение, след като са налице всички условия за организация и безопасност на движението, а именно:

2.1. Спазване изискванията на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строително монтажни работи по пътищата и улиците;

2.2. Стриктно изпълнена на място сигнализация спрямо спазени изисквания на Наредба № 3/16.08.2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни монтажни работи по пътищата и улиците;

2.3. Всички временни пътни знаци следва да се отстранят след отмяна на въведената временната организация цитирана в т. 1.

2.4. Да се осъществява контрол на средствата, чрез които е въведена временна организация и безопасност на движението.

3. Срок на действие на временната забрана за обществено ползване – от 08:00 часа на 10.05.2024 г. до 17:00 часа на 12.05.2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest