Региона

Официална церемония по награждаване на изявени учители от Силистра

В категория „Учител на годината“ са постъпили 47 номинации в 7 направления:

– За постижения в педагогическата практика в предучилищното образование са номинирани 7 учители. Наградата получи Калинка Спиридонова Спасова, ДГ „Мир“, с. Айдемир. Г-жа Калинка Спасова е учител, който прилага иновации в своята работа и възпитава децата с любов към традициите и обичаите. Усъвършенства се чрез участие в различни обучения.

– За постижения в педагогическата практика в началния етап на основното образование постъпиха 5 номинации. Отличието е за г-жа Марияна Станчева Гагова от СУ „Н.Й.Вапцаров“. Г-жа Марияна Гагова работи в посока писмено слово, математика и театрално изкуство. Нейна ученичка е спечелила първо място на областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“ и е единствената от област Силистра, класирана за участие в националния кръг на олимпиадата.

– За постижения в прогимназиален етап постъпиха 6 номинации.

В тази категория награди получиха г-жа Бонка Петрова Скорчелиева, учител в ОУ „Отец Паисий“ и г-жа Йорданка Димитрова Демирова, учител в СУ „Н. Й. Вапцаров“. Г-жа Бонка Скорчелиева е ръководител на фанфарен оркестър при ОУ „Отец Паисий“. Нейна ученичка е завоювала първо място в Националното състезание „Ключът на музиката“. Г-жа Йорданка Демирова е старши учител с дългогодишна практика. Под нейно ръководство и обучение 18 ученици от 5, 6 и 8 клас са класирани за финален кръг на Национално състезание „Стъпалата на знанието“. Нейна ученичка е първа в областния кръг на олимпиадата по БЕЛ.

– За постижения в гимназиален етап предложенията за награждаване са 10. Наградата получи г-жа Светлана Илиева Алтунян, учител в СУ „Н.Й. Вапцаров“. Г-жа Светлана Алтунян е старши учител с 31 години трудов стаж. Едно от големите й постижения е Европейската награда за буктрейлър в Бреша, Италия. Наградата е спечелена с екип от 10а клас.

– За постижения в професионално образование номинациите бяха 3 и наградата получи г-жа Марияна Винарова, учител в ПГСУАУ „Атанас Буров“. Г-жа Марияна Винарова има множество както лични, като награди от Национален конкурс по счетоводство на списание „Счетоводство плюс данъци“, така и награди за отлични постижения на нейни ученици – едно, от които е първо място в екипно класиране на Национално състезание „Практични финанси“ (11-12 клас).

– За постижения в педагогическата практика, свързана с превантивни, диагностични, рехабилитационни, консултативни и корекционно-терапевтични дейности.(ресурсни учители, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие и други педагогически специалисти) номинациите са 6. Носител на отличието е г-жа Тодорка Георгиева Тодорова, ресурсен учител в ОУ „Иван Вазов“. Г-жа Тодорка Тодорова е старши ресурсен учител в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра. В работата с учениците си включва различни терапии – Soundsory музикално-двигателна програма, танци, арт терапия, различни проектни дейности. Провежда тренинги и консултации с родители и участва активно в мероприятията на класовете.

– Център за подкрепа и личностно развитие номинациите са 2. Наградата получи г-н Христо Христов, учител в ОДК. Г-н Христо Христов е старши учител по театрално изкуство и ръководител на Театрално студио „Артистик“ при Обединен детски комплекс – Силистра. Участието в XVII издание на Националния фестивал на детско-юношеското театрално творчество „Малкият принц – 2023“ Велико Търново е донесло на Театрално студио „Артистик“ голямата награда на фестивала със спектакъла „Полет над кукувиче гнездо“, както и две индивидуални награди за поддържаща мъжка роля.

В категория „Млад учител на годината“ постъпиха 8 номинации. За предучилищно образование отличена бе г-жа Мария-Магдалена Иванова, ДГ „Роза“. Г-жа Мария-Магдалена Иванова е специалист – Иновации в предучилищното образование с 2 години педагогически стаж, от които 1 година ресурсен учител в ДГ „Роза“. В своята педагогическа практика, като учител се стреми да изгражда у децата умения да се справят индивидуално и в екип с поставените им задачи и да ги възпитава в общочовешки качества и ценности. Това, което я мотивира е възможността да е част от процеса на израстване на децата и да ги насърчава да се развиват, като индивидуални личности с уникални мечти и способности.

В училищното образование отличията отидоха при д-р Ивайло Стефанов, учител в СУ „Н. Й. Вапцаров“ и г-жа Кристина Ангелова Петкова, ПГС „Пеньо Пенев“ . В периода от 2015-2019 г. д-р Ивайло Стефанов работи в съвременна лаборатория в Каталунски политехнически университет, където прави и докторантура. През 2021 г. се преквалифицира, а през 2022 г. се присъединява към учителския колектив на СУ „Н. Вапцаров“, като учител по “Човекът и природата” и “Химия и опазване на околната среда”.Г-жа Кристина Петкова е завършила бакалавърска степен „Испански език и култура“ в Нов български университет – София, след това е изучавала специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ в РУ „Ангел Кънчев“, и е специализира „Учител по английски език“ в РУ „Ангел Кънчев“, филиал Силистра. Педагогическият й стаж е 2 години.

В категория „Най-успешен мениджмънт на институция в системата на предучилищното и училищното образование“ постъпиха 10 кандидатури в 2 направления. За най-успешен мениджмънт в предучилищното образование наградата бе присъдена на г-жа Силвия Пенева, директор на ДГ „Радост“, гр. Силистра . Г-жа Силвия Пенева работи в насока изучаване, съхраняване и преподаване на традициите. В дейностите с деца са заложени много фолклорни моменти. Освен това ефективно се използват ежедневно ИКТ и изкуствен интелект. Като първа Еко детска градина, от 2 години, се набляга на екологичното образование и учене на открито.

За най-успешен мениджмънт в училище и център за подкрепа за личностно развитие наградите са за г-жа Нели Маринова Маринова, директор на ЦСОП и г-жа Росица Трендафилова, директор на ОУ „Иван Вазов“. Нели Маринова е изявен професионалист с доказан принос в своята дейност. Участва в разработването и реализирането на проекти, програми и привличане на алтернативни източници на финансиране и обогатяване на техническите и дидактически средства, материалната база, сградния фонд и прилежаща площ към сградата на ЦСОП-гр. Силистра. Активно участие в изграждането на партньорства с други образователни институции в ефективно взаимодействие и сътрудничество с родители, със социални партньори и с неправителствени организации, общинската и държавна администрация и участие в дейности по развитие на образователната система на общинско, областно и национално ниво.

От 2019 г. до момента г-жа Росица Трендафилова е директор на ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра. В ОУ „Иван Вазов“ се работи върху създаване на нова, модерна и иновативна училищна среда и развитие на компетентностите на педагогическите специалисти за прилагане на новите технологии, за иновативни дигитални методи за преподаване, за интегриране на дигиталната грамотност в обучението по всички учебни предмети, както и за развиване на компетентностите на педагогическите специалисти за работа с даровити ученици и ученици със специални образователни потребности

В категория „За цялостен принос в развитието на образователната система в община Силистра и за дългогодишна педагогическа практика“ тази година се присъдиха 9 награди на:

Мариана Еленчева, учител в ДГ „Иглика“

Даниела Иванова, учител в ДГ „Роза“

Цветанка Йорданова, ОУ „Св. св Кирил и Методий“, с. Калипетрово

Валентина Стойчева, ОУ „Св. св Кирил и Методий“, гр. Силистра

Петранка Стефанова, ОУ „Отец Паисий“

Стефка Синигерова, ОУ „Иван Вазов“

Даринка Йорданова, ПГСУАУ „Атанас Буров“

Недка Русева, РЦПППО

Вихрен Иванов, ОДК

В категория „Екип на годината“ в предучилищното образование награда получи екипа на ДГ „Ян Бибиян“ в състав: Eкатерина Петрова Йорданова и Радка Йорданова Кунчева Екипът работи заедно от 16 години. През тези години създават образователна среда, провокираща активност и изпълнена с креативно съдържание. Обучават децата, като включват работа с таблет и с роботизирани пчелички BEE BOTT. Участия в конкурси за рецитиране и рисунки, изяви от различно естество.

„Екип на годината“ в училищното образование получи екипа на ЦКО – Стела Павлова, Кремена Петрова, Пламена Боева. За периода от септември 2023 г. до май 2024 г. екипът е провел групови дейности с ученици от Силистра. Обхватът е 2963 деца и ученици. Част от кампаниите и проектите, в които участва екипът са работа по проект „Успех за теб“, кампания „Месец на професиите през погледа на малкия изследовател“, кампания „Летни клубове по интереси – 2023 г. към Община Силистра“, кампания „На гости в детските градини“ и много др.

Наградите връчиха кметът на Община Силистра г-н Александър Сабанов, председателят на Общински съвет г-н Димитър Трендафилов, областният управител г-н Илиян Великов, зам.-кметовете г-н Стилиян Стойчев и инж. Евгени Георгиев, председателят на постоянната комисия по образование в Общински съвет г-жа Теменужка Богданова.

Д-р Габриела Миткова – началник на РУО Силистра връчи наградите на носителите на почетното отличие „Неофит Рилски“ на Министерство на образованието и науката.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest