Одобриха проект за патронажна грижа за 220 души в Габрово

Проектът на Община Габрово за предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания получи одобрението на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Oбщият pазмер на безвъзмездното финансиране е 531 679,04 лв., от които 451 927,18 лв. осигурява Европейският социален фонд, а останалите средства са от държавата. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Предстои подписване на договор по процедурата.

Предвидени са почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда за 224 потребители от общината за период от 12 месеца.

Подкрепа ще получат хора над 65-годишна възраст с различни увреждания и хронични заболявания, които не могат да се обслужват сами. Патронажът ще включва дейности като поставяне на инжекции, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар, рехабилитация и други. Освен за грижа в дома, нуждаещите се ще разчитат на психологическа подкрепа и консултиране. Потребителите ще заплащат облекчена такса, а остатъкът ще бъде компенсиран от държавата.

Първите шест месеца от започване на проектните дейности са за подготовка. Тя включва сформиране на екип, осигуряване на административно помещение, закупуване на автомобил, подбор на потребители, провеждане на обучение за персонала, избор на външен доставчик на услугата.

Община Габрово е конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“. Основната цел е да се подобри качеството на живот и социалното включване на лицата с увреждания и възрастните чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на капацитет за предоставянето им. Процедурата е в съответствие с Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа (2018 – 2021 г.) и с политиката за деинституционализация на услугите за възрастните и хората с увреждания.

Pin It on Pinterest