Одобриха проект на община Свищов

С реализиране на настоящия проект в ДСХ „Мария Луиза” ще се модернизира оборудването и обзавеждането на кухненския блок, ще се осигури по-качествено предоставяне на социалната услуга и ще се гарантира приготвянето на здравословна и питателна храна на потребителите.

Общият бюджет на проекта е 29 919,65 лева с ДДС, от които 26919,65 лева финансови средства от Фонда и 3000,00 лева собствен дял на община Свищов.

Проектът предвижда закупуване на ново кухненско оборудване за нуждите на Дома за стари хора в град Свищов:

  • 1 бр. парен електрически конвектомат; 1 бр. стойка за конвектомата; 1 бр. душ за измиване камерата на конвектомата;
  • 1 бр. стерилизатор електрически, необходим за дезинфекциране на кухненска посуда;
  • 1 бр. професионална електрическа печка с 6 квадратни електрически котлона / плочи/ и фурна;
  • 1 бр. хладилен шкаф;
  • 1 бр. хладилна маса;
  • доставка и монтаж на 1 брой телферен подемник електрически с площадка с размери 100/120 см и товароподемност до 200 кг.

Социалната политика на Общината е насочена към развиването на модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център потребителя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество, като се дава възможност на всяко човешко същество за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Pin It on Pinterest