ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО, УВРЕЖДАНИЯТА И ЗДРАВЕТО ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЕ ПРОВЕЖДА В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Студенти и преподаватели по социални дейности, служители от Дирекция „Социални дейности“ – Русе, отдел „Социални дейности“ – Община Русе, социални работници и специалисти от персонала на социални услуги в Община Русе ще се включат в обучение за усвояване на знания и умения за използване наМеждународна класификация на функционирането, уврежданията и здравето за деца и младежи (The International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth) в сферата на социалните услуги. Обучението ще се проведе на 19 септември от 13 часа в зала 113, корпус 2 на Русенски университет „Ангел Кънчев“. То е етап от проект „Образователна и социална платформа за знание, творчество, растеж и развитие“ (Клуб на социалния работник) към РУ „Ангел Кънчев“, който се реализира с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“, в партньорство с дирекция „Здравни и социални дейности“ – Община Русе, регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, СНЦ „Еквилибриум“ – Русе, СНЦ „Дете и пространство“, СНЦ „Център Динамика“, Фондация „Приятелска подкрепа“ – Русе, Фондация „Трета възраст”, Сдружение РАЛИЗ – Русе, Районна организация на слепите – Русе, Български червен кръст, Каритас – Русе и Българска асоциация на социалните работници.

Обучението ще се осъществи от Жасмина Йонкова (терапевт в Дневен център за деца и младежи с увреждания „РАЛИЗ” – Русе, дипломиран обучител по дислексия към Erster Österreichischer Dachverband Legasthenie – Първо австрийско обединение по дислексия, председател на Първи национален център по дислексия) и има за цел усвояване на знания и умения и повишаване на компетентността за прилагане на Международна класификация на функционирането, уврежданията и здравето за деца и младежи в практиката на социални работници при подпомагане на деца със специални потребности в социалните услуги. Класификацията е инструмент, чрез който  може да се осъществи  описание на функционирането и уменията на детето, възникващите пред него бариери и да се създаде обобщена оценка на увреждането или затруднението. Това позволява да се определи правилната посока за реализиране на терапия и грижа,  като се отчита въздействието на определени фактори и на средата.

Обучението е структурирано в два модула с обща продължителност 4 часа. В Модул 1 участниците ще се запознаят с проекта „Класификацията ICF-CY, като база за терапевтична грижа, програма Еразъм+, приложението  на класификация ICF-CY и с преглед на нейните компоненти. В Модул 2 ще се презентират възможностите за прилагане на класификацията в социалната сфера чрез създадените въпросник и бланки за организиране и проследяване на постиженията при терапия. Ще се сподели добра практика при използването на тези инструменти в дейността на социалната услуга. В заключителната част ще се проведе дискусия по представената тема. Обучението се провежда в рамките на проекта по предложение и инициатива на сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални затруднения”.

Pin It on Pinterest