Региона

Обучение по български език като чужд и ПКС за педагогически специалисти започва във филиала на Софийския университет

Департаментът за езиково обучение и продължаваща квалификация /ДЕОПК/ към СУ “Св. Климент Охридски” ще осъществява дейността си и в бургаския филиал на Университета.

Това стана ясно по време на посещението на проф. д-р Светозара Халачева – директор на ДЕОПК. В рамките на него ръководителят на департамента се срещна с директора на Филиала на СУ проф. Теодор Седларски, с кмета на Бургас Димитър Николов и с представители на украинската общност в общината.
Дейността на департамента в Бургас ще бъде в две направления – обучение по български език като чужд и курсове за педагогически специалисти за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/.
Всички чужденци ще имат възможност да сертифицират знанията си по български език с изпита, провеждан от Департамента за езиково обучение и продължаваща квалификация /ДЕОПК/. След успешно полагане на изпита кандидатите получават сертификат с безсрочна валидност и международно признание по силата на членството на Университета в най-престижната европейска организация за езиково тестиране – ALTE. ДЕОПК при СУ e eдинственият пълноправен член на ALTE от България и трикратен носител на знака за качество.     Сертификатът на ДЕОПК за владеене на български език – ниво А2 е необходим при кандидатстване за българско гражданство. За чужденците, владеещи руски или украински език, ДЕОПК предлага онлайн курсове за подготовка за изпита за ниво А2 – 120 учебни часа.
От 2020 г. сертификатът на ДЕОПК за ниво В2 има важно значение за кандидатстване в български висши училища. Според направените промени в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на България (Допълнителни разпоредби – ал.3, т.3), когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет на висшето училище, вместо нея за балообразуваща може да бъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата и оценката от сертификата на ДЕОПК.

За кандидат-студенти, владеещи руски или украински език, ДЕОПК ще предложи курс по български език за постигане на ниво В2 – 360 учебни часа, продължителност около 4 месеца. След успешно полагане на изпит за ниво В2 кандидатите ще получат международен сертификат за владеене на български език, с който могат да кандидатстват за обучение по специалности на български език.     Началният модул на курса ще се проведе в присъствена форма във филиала на СУ „Св. Климент Охридски“- гр. Бургас, след което курсът ще продължи онлайн.

Освен това ДЕОПК ще предложи възможност на педагогическите специалисти да кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/ в Бургас. За улеснение на кандидатите подаването на документи за кандидатстване ще се провежда онлайн до 31 юли 2024 г., а изпитната сесия ще се проведе на място, във филиала на СУ „Св. Климент Охридски“. Изпитната сесия ще бъде организирана през октомври 2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest