Обучение на доброволци на Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества – Ловеч

Екип на Превантивно-информационен център /ПИЦ/ за борба с наркотичните вещества, като действащо звено на Общински съвет по наркотични вещества към Община Ловеч проведе двудневно практическо обучение по „Комуникационни и презантационни умения“. Взеха участие десет  доброволци на ПИЦ.

Инициативата е част от Национална програма за превенция /НП/ 8-11 клас „От връстници за връстници“, която се осъществява в училищна среда. Обучител бе Боряна Ангелова от екипа на „Примерно“. Обучението включваше теоретична, практична част, както и ролеви игри свързани с темата. Всеки участник  направи себерефлексия на своя начин на представяне и какво може да подобри при представяне на информация пред другите. Участниците в тренинга дадоха отговор на въпросите: Какво ме спира да задържа вниманието си? Как да задържа вниманието на другите? Какво е мотивация? Как да открия мотивацията в другия?  

Доброволците решаваха практически задачи за стимулиране и откриване на мотивация за работа в група. Усвоиха различни техники за презентиране и за спокойствие при представяне  и умението да са част от група и да наблюдават процеса. На всички доброволци се раздадоха сертификати за участие в тренинга.

Pin It on Pinterest