Региона

Обучение на членовете на СИК в община Хасково

Районна избирателна комисия – 29 Хасково уведомява всички заинтересовани, че на 01.06.2024г. /събота/ РИК-29 Хасково ще проведе обучение на членовете на секционни избирателни комисии /СИК/, образувани на територията на Община Хасково за спазване на Методическите указания, утвърдени от ЦИК, правилата за видеонаблюдение и за отчитане на изборните резултати, във връзка с предстоящите избори за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 година. 
Обучението на членовете на СИК от Община Хасково ще бъде проведено в Спортна зала „Дружба“, находяща се в гр. Хасково, ул. „Драгоман „  № 2 /вход Централен/, при спазване на следния график:
от 10:00 до 12:00 часа – членовете на СИК с номера от 001 до 080;
от 13:00 до 15:00 часа – членове на СИК с номера от 080 до 149 + ПСИК.
ВАЖНО: Молим участниците в обучението членове на СИК да се явят в спортна зала „Дружба“ поне 30 /тридесет/ минути по рано с документ за самоличност, за да бъдат регистрирани като присъстващи на обучението.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest