Обучение на безработни лица по програма „Красива България“

Община Габрово събира оферти за организиране и провеждане на професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица. 

Средствата за финансиране на обучението са съгласно Споразумение № РД-17-13/ 15.02.2021 г. между Община Габрово и Министерството на труда и социалната политика по Проект „Красива България”, във връзка с изпълнение на мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“ на регистрирани в ДБТ безработни лица.

Офертите трябва бъдат представени до 17:00 ч. на 14.04.2021 г. в Деловодството на Община Габрово, на адрес: П.К. 5300, гр. Габрово, площад Възраждане № 3.

Допълнителна информация за организиране и провеждане на курса за професионално обучение може да получите на тел.: 066 818 436 (лице за контакт:  Владимир Костадинов), email: v.kostadinov@gabrovo.bg.

Информация за начина на подаване на оферти се съдържа в Поканата, а документите, част от офертата, може да изтеглите от тук.

Pin It on Pinterest